آدرس : اصفهان ، دروازه دولت ، ارگ جهان نما ، آسانسور 6 طبقه 5
تلفن تماس : 28428532-021 – 91002432-031
ایمیل : info@kharideshteraaki.ir