آخرین پروژه ها

فروشگاه

نمایش 13–24 از 42 نتیجه

پروژه شما را دوست دارم

Dreamfall Chapters: The Longest Journey

تومان پرداخت شده
7,000 تومان هدف
administrator Nagasaki, Road 8
0%
سرمایه تامین شده

پروژه شما را دوست دارم

Erat – The first backpack cursus tortor

تومان پرداخت شده
200 تومان هدف
administrator Dhaka, Bangladesh
0%
سرمایه تامین شده

پروژه شما را دوست دارم

Evezor – Open Source Robotic Armer Platform

تومان پرداخت شده
8,500 تومان هدف
administrator Sao Paolo, Road 12
0%
سرمایه تامین شده

پروژه شما را دوست دارم

Factory Obscura Presents at Studio Classic

تومان پرداخت شده
9,000 تومان هدف
administrator Bunshai, Road 28
0%
سرمایه تامین شده

پروژه شما را دوست دارم

Films alongside profesn wsional film financiers

تومان پرداخت شده
8,000 تومان هدف
administrator Shydny 23 Street
0%
سرمایه تامین شده

پروژه شما را دوست دارم

Flamenco Quartet Project Goes To APAP in NYC

تومان پرداخت شده
7,700 تومان هدف
administrator Sunsuic , Road 23
0%
سرمایه تامین شده

پروژه شما را دوست دارم

Guidelines Inkjet Cartridge Vivamus

تومان پرداخت شده
6,000 تومان هدف
administrator Dhaka, 27 No Road
0%
سرمایه تامین شده

پروژه شما را دوست دارم

Home Robot Assistant Everyday Activities

تومان پرداخت شده
9,900 تومان هدف
administrator Central Road 23
0%
سرمایه تامین شده

پروژه شما را دوست دارم

Illustrated Classics by Ponem Shimizu & Sienkie

تومان پرداخت شده
8,900 تومان هدف
administrator Frankfood, 23 Street
0%
سرمایه تامین شده
تومان پرداخت شده
6,000 تومان هدف
administrator Ment Road 23
0%
سرمایه تامین شده
تومان پرداخت شده
8,000 تومان هدف
administrator Central Road 23
0%
سرمایه تامین شده

پروژه شما را دوست دارم

Journalism is in an existential crisis revenue to news

تومان پرداخت شده
9,900 تومان هدف
administrator Central Road 23
0%
سرمایه تامین شده